Program II Kongresu Edukacji Medialnej

„Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych

i kulturowych”

17-18.10. 2016 r., Lublin

 [pobierz program]

Dzień 1., 17.10.2016,

Gmach Trybunału Koronnego, ul. Rynek 1 (Sala Trybunalska)

10.00                      Rejestracja uczestników Kongresu

11.00-11.30         Otwarcie Kongresu, przywitanie gości, wystąpienia organizatorów

 

OBRADY PLENARNE

11.30-13.00                          Panel I Współczesne praktyki medialne w kontekście wyzwań dla edukacji medialnej

Moderatorzy: dr Jakub Nowak (UMCS), dr Tomasz Bielak (ATH w Bielsku-Białej)

 

Dyskutanci:

dr Magdalena Kamińska (UAM)

dr Anna Maj (UŚ w Katowicach)

Piotr Waglowski (prawnik, publicysta)

Jacek Lipski

PRZERWA OBIADOWA 13.00-13.40

13.40-15.10                         Panel II (Re)edukacja medialna jako forma profilaktyki (panel organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę)

Moderacja: Szymon Wójcik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

 

Dyskutanci:

Dr hab. Jacek Pyżalski (UAM)

Dr Piotr Plichta (Uniwersytet Wrocławski)

Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Anna Rywczyńska (NASK)

Aleksandra Kuś (Fundacja Orange)

 

15.10-16.40                         Panel III Edukacja medialna dla społeczeństwa obywatelskiego (panel organizowany przez centrum Edukacji Obywatelskiej)

 

Moderatorka: Justyna Suchecka („Gazeta Wyborcza”)

 

Dyskutanci:

Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Ewa Murawska-Najmiec (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Dr Joanna Rzońca

Dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska)

 

 

16.40-17.00 PRZERWA KAWOWA

17.00-18.30                        Dobre praktyki w zakresie edukacji medialnej

Prowadzący: dr Grzegorz Ptaszek (PTEM/AGH w Krakowie)

 

RemiksLab – opowiadanie o dziedzictwie kulturowym miasta a edukacja medialna

Karolina Kryczka-Kowalska (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

 

KinoSzkoła. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych

dr Joanna Zabłocka-Skorek

 

„Dialog – jak zaczynać?”

Beata Staszyńska-Hansen, Onno Hansen-Staszyński (Fundacja Citizen Project/Fundacja Ezzev)

 

MegaMisja, czyli o zaangażowanej edukacji cyfrowej w szkolnych świetlicach

Krzysztof Kosiński (Fundacja Orange)

 

 

19.00                                    Uroczysty bankiet wydany przez Prezydenta Lublina (dla zaproszonych gości)                          

 

Dzień 2. , 18.10.2016

Warsztaty (w godz. 10.15-11.30)

1. Remikslab narzędzia – aplikacje i serwisy do nauki kreatywnego korzystania z mediów

Łukasz Kowalski / Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

2. Wykorzystanie dzieła filmowego na zajęciach dotyczących cyberprzemocy. Praktyczne przykłady

dr Joanna Zabłocka-Skorek / KinoSzkoła. Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych

 

Obrady w sekcjach (wystąpienia referatowe)

w godz. 11.40-16.40

Zamknięcie II Kongresu Edukacji Medialnej ok godz. 16.40