UWAGA! Zakończyliśmy już rejestrację na Kongres i przyjmowanie zgłoszeń

 

Wszystkich chętnych do udziału w II Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego na stronie Kongresu

do 12 września 2016 r.

Zarówno czynny, jak i bierny udział w Kongresie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty.

Osob0m zainteresowanym udziałem z referatem proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:

  • edukacja medialna jako narzędzie projektowania pożądanych zachowań społecznych
  • nowe formy zachowań społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych technologii
  • rola edukacji medialnej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • edukacja medialna na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa planetarnego
  • edukacja medialna a problem wykluczenia cyfrowego i inkluzji cyfrowej
  • strategie użytkowania i odbioru mediów w kulturze cyfrowej
  • edukacja medialna jako forma profilaktyki społecznej i zdrowotnej
  • (re)edukacja medialna w kontekście nowych form zachowań społecznych i kompetencji cyfrowych
  • polityki prywatności, tożsamość i edukacja w środowisku nowych mediów
  • dobre praktyki edukacji medialnej – perspektywa lokalna, regionalna, narodowa i globalna

 

OPŁATY

Opłata za udział w Kongresie wynosi (do 20 czerwca):

dla członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej – 250 złotych (z uregulowaną składką za 2016 r.)

dla pozostałych osób – 300 złotych

 

Po 20 czerwca opłata wynosi:

dla członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej – 300 złotych

dla pozostałych osób – 350 złotych

 Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

4086190006 0020 0800 3359 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

+ imię i nazwisko uczestnika

 

Kontakt

KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com

Miejsce obrad w dniu 17.10

Gmach Trybunału Koronnego, ul. Rynek 1

Miejsce obrad w dniu 18.10

Wydział Politologii UMCS, pl. Litewski 3 (wejście od Radziwiłłowskiej)