chmura tagów

Mediamorfoza – jak proces zmiany pozycji mediów w życiu ludzkich zbiorowości oraz przeobrażenia statusu człowieka w zmediatyzowanej rzeczywistości nazwał Roger Fidler – dokonuje się na naszych oczach. Nie tylko człowiek zmienia (udoskonala) media, one również zmieniają go (ale czy również czynią go doskonalszym?).

II Kongres Edukacji Medialnej postanowiliśmy poświęcić problematyce dwojakiego rodzaju praktyk: z jednej strony praktyk medialnych jako otwartego zbioru praktyk związanych z mediami czy wokół nich zorientowanych (Nick Cloudry, Media w kontekście praktyk, „Kultura popularna” 2010, nr 1(27), s. 98), z drugiej zaś jako praktyk edukacji medialnej – rozumianej jako sposoby działania w odniesieniu do tego, w jaki sposób ludzie organizują swoje życie przy pomocy lub za pomocą mediów, a zatem wszelkich programów edukacyjnych, których celem jest zrozumienie funkcjonowania człowieka w zmediatyzowanej rzeczywistości i promowanie takich zachowań, które wzmacniają jego podmiotowość i sprawczość.

Proponujemy Państwu refleksję nad takimi zagadnieniami, jak:

  • edukacja medialna jako narzędzie projektowania pożądanych zachowań społecznych,
  • nowe formy zachowań społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych technologii,
  • rola edukacji medialnej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • edukacja medialna na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa planetarnego,
  • edukacja medialna a problem wykluczenia cyfrowego i inkluzji cyfrowej,
  • strategie użytkowania i odbioru mediów w kulturze cyfrowej,
  • edukacja medialna jako forma profilaktyki społecznej i zdrowotnej,
  • (re)edukacja medialna w kontekście nowych form zachowań społecznych i kompetencji cyfrowych,
  • polityki prywatności, tożsamość i edukacja w środowisku nowych mediów,
  • dobre praktyki edukacji medialnej – perspektywa lokalna, regionalna, narodowa i globalna.

Celem Kongresu Edukacji Medialnej jest integracja przedstawicieli różnych środowisk (twórczych, edukacyjnych, politycznych, naukowych) wokół zagadnienia edukacji medialnej, a zatem stworzenia wspólnej płaszczyzny dialogu na temat kierunku możliwych i pożądanych zmian w tym zakresie. Osobne miejsce będzie poświęcone praktycznemu kształceniu tych kompetencji oraz wymianie poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych związanych z edukowaniem o mediach, przez media i dla mediów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do Lublina i udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu!